Regulamin i Polityka prywatności

REGULAMIN REZERWACJI 

Niniejszy dokument reguluje zasady dokonywania rezerwacji, anulowania rezerwacji, płatności za rezerwację, ważności rezerwacji oraz reklamacji w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną dla „Apartamentów w Zdroju”, których właścicielem jest North Star Czajkowski Marcin, z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Pawłowa 13/13, NIP: 897-158-53-49. 

„Apartamenty w Zdroju” oferują usługi wynajmu krótkoterminowego dla następujących obiektów:

 

SPOSÓB DOKONANIA REZERWACJI

 1. Rezerwacji dokonujemy poprzez automatyczny system rezerwacji on-line na stronie www.apartamentywzdroju.pl polegający na wyborze terminu pobytu, wypełnieniu formularza rejestracyjnego, akceptowaniu regulaminu oraz dokonaniu wymaganej płatności.
 2. Płatności realizowane są bezgotówkowo. Zadatek w wysokości 100% wartości pobytu należy wpłacić najpóźniej do 48 godzin po dokonaniu rezerwacji. Po dokonaniu wpłaty zadatku rezerwację uznaje się za potwierdzoną (bez możliwości zwrotu zadatku). Rezerwację uznaje się za niepotwierdzoną w przypadku dokonania jej przez automatyczny system rezerwacji bez zapłaty zadatku za dany pobyt.
 3. Po dokonaniu rezerwacji w sposób określony powyżej, właściciel Apartamentu prześle na wskazany przez Państwa adres e-mail potwierdzenie z numerem rezerwacji.
 4. Do 48 godzin przed planowanym przyjazdem właściciel Apartamentu na podany nr telefonu/e-mail wyśle szczegóły dostępu do Apartamentu.
 5. Goście, których zadatek był mniejszy niż 100% dokonują wpłaty reszty kwoty w dniu przyjazdu za wykupione noclegi oraz zostaje pobrana opłata klimatyczna według obowiązującej taryfy.
 6. W przypadku z rezygnacji z rezerwacji zaliczka zwracana jest według następujących zasad:
  – do 28 dni przed przyjazdem – 100 %
  – od 27 dni do 15 przed przyjazdem – 50 %
  – do 14 dni przed przyjazdem zaliczka nie podlega zwrotowi

Podane ceny są cenami brutto. W usługach noclegowych obowiązuje 8% podatku VAT.

Paragon/Faktura zostanie przesłana na Państwa adres e-mail umieszczony w elektronicznym systemie rezerwacji.

 

OSTRZEŻENIE

 1. W przypadku podania przez Rezerwującego niezgodnych danych dotyczących Gościa apartamentu, w szczególności jego danych osobowych, numeru telefonu, czy też adresu mailowego, Zarządzający obiektem zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji i nie wykonania usługi noclegowej, bez możliwości zwrotu poniesionych kosztów dla podmiotu dokonującego rezerwacji, czy też na rzecz samego Gościa.
 2. Aby dokonać rezerwacji w Apartamencie, należy być osobą pełnoletnią. Osoba dokonująca rezerwacji oświadcza, że ma ukończone 18 lat.

 

ANULOWANIE I REZYGNACJA Z REZERWACJI

Gościom przysługuje prawo do jednorazowej zmiany daty rezerwacji na minimum 2 tygodnie przed planowaną datą przyjazdu. Zadatek uiszczony na pobyt w Apartamencie nie podlega zwrotowi o ile nie zostanie złożona rezygnacja w terminie przekraczającym 30 dni od pierwszego dnia planowanego pobytu. Opłacony pobyt można odstąpić innemu Gościowi.

Istnieje możliwość anulowania rezerwacji, jednakże wyłącznie z ważnych powodów, uzasadnionych i udokumentowanych przez Gościa pisemnie na adres apartamentywzdroju@gmail.com z minimalnym 2 tygodniowym wyprzedzeniem przed planowanym przyjazdem.

Wpłacony zadatek nie jest jednak zwracany w przypadku anulacji i rezygnacji z pobytu.

Warunki anulowania rezerwacji:

 • Rezerwację niepotwierdzoną można anulować bez ponoszenia kosztów opłaty rezerwacyjnej najpóźniej do 14 dni przed datą rozpoczęcia planowanego pobytu.
 • Rezerwację potwierdzoną można anulować w każdym terminie jednak bez możliwości zwrotu zapłaconego zadatku.

Skrócenie pobytu jest traktowane jak rezygnacja po terminie anulacji, a zatem wpłacony zadatek nie jest zwracany.

 

WAŻNOŚĆ REZERWACJI: 

Rezerwacja niepotwierdzona (bez wpłaty zadatku) zostanie automatycznie anulowana 14 dni przed datą przyjazdu. Dotyczy rezerwacji dokonywanych powyżej 14 dni przed planowanym przyjazdem.

W przypadku rezerwacji dokonywanych na mniej niż 14 dni przed planowaną datą przyjazdu wymagana jest płatność zadatku w ciągu 48 godzin od dokonania rezerwacji. Ewentualne uwagi do składanej rezerwacji prosimy kierować na e-mail: apartamentywzdroju@gmail.com

 

 

REKLAMACJE

Dokonujemy wszelkich starań by zapewnić w pełni poprawność działania świadczonych usług w zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązujemy się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Gościa. Natomiast Gość zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić właściciela Apartamentu mailowo pod adres: apartamentywzdroju@gmail.com o nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu internetowego.

 

W reklamacji Gość powinien podać swoje imię i nazwisko, nr rezerwacji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z otrzymaną usługą. Zobowiązujemy się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Gościa, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

REGULAMIN APARTAMENTU

 1. Apartament wynajmowany jest na doby.
 2. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 15.00 i kończy o godz.11.00 następnego dnia.
 3. W przypadku przedłużenia pobytu prosimy o ponowną rezerwację online na naszej stronie https://apartamentywzdroju.pl/
 4. Gość nie ma prawa przekazywać Apartamentu innym osobom nawet, jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 5. Osoby odwiedzające Gości w Apartamencie mogą przebywać w obiekcie od godz. 7.00 do godz. 22:00.
 6. Zwierzęta nie są akceptowane.
 7. W całym Apartamencie obowiązuje zakaz palenia. W przypadku naruszenia zakazu palenia Gość hotelowy może zostać obciążony kwotą 500 złotych brutto. Dodatkowo pokryje koszty nieuzasadnionego wezwania służb powiadomionych automatycznie przez system przeciwpożarowy.
 8. Gość powinien zawiadomić właściciela Apartamentu o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 9. W Apartamencie obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godz. 22:00 do 7:00 dnia następnego.
 10. Zachowanie osób korzystających z usług Apartamentu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości/sąsiadów.
 11. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, palników gazowych i innych podobnych urządzeń niestanowiących wyposażenia Apartamentu a także świeczek, lampionów itp. mogących stanowić źródło zagrożenia pożarem.
 12. Wynoszenie mebli lub jakiegokolwiek wyposażenia Apartamentu na taras/balkon jest zabronione.
 13. Gość apartamentu ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Apartamentu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
 14. Właściciel Apartamentu nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa. Gość apartamentu przyjmuje do wiadomości, że parking znajdujący się na terenie obiektu jest parkingiem niestrzeżonym.
 15. Właściciel Apartamentu może odmówić przyjęcia Gościa, który
  a) podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin Apartamentu
  b) którego zachowanie wskazuje, że jest pod wpływem środków odurzających lub alkoholu, wykazując agresję słowną lub fizyczną, jego zachowanie budzi obawę i niepokój obsługi Apartamentu;
  c) odmawia okazania dokumentu tożsamości.
 16. W przypadku wcześniejszego wyjazdu Gości  z przyczyn niezależnych od gospodarzy, należność ustalona za całość pobytu nie ulega zmianie, zaś zadatek wpłacony na poczet pobytu nie ulega zwrotowi.
 17. Na terenie Apartamentu obowiązuje bezwzględny zakaz organizowania imprez (urodzinowych, wieczorów kawalerskich, panieńskich itp.). Zorganizowanie imprezy i zakłócanie spokoju, ciszy w naszym obiekcie może skutkować zakończeniem wyjazdu dla gości bez zwrotu pieniędzy za opłacony wyjazd.
 18. Goście otrzymują pościel, ręczniki oraz podstawowe środki czystości (papier toaletowy, płyn do mycia naczyń, gąbka).
 19. Goście nie mogą bez wiedzy właścicieli przyjmować na nocleg dodatkowych osób. O odwiedzinach (ewentualnym dojechaniu osób dodatkowych) należy uprzedzić właściciela. W przypadku braku informacji i przyjęciu na nocleg dodatkowej osoby opłata za gościa wynosi wówczas 200 zł za noc za osobę. Właściciel ma prawo odmówić przyjazdu osób dodatkowych.
 20. Właściciele obiektu nie ponoszą odpowiedzialności za mienie pozostawione w pomieszczeniach. Przy opuszczaniu Apartamentu prosimy obowiązkowo zamykać drzwi na klucz.
 21. Rodzice/opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za pobyt dzieci oraz osób niepełnoletnich w Apartamencie.
 22. W wyjątkowych sytuacjach w wyniku zdarzeń losowych bądź awarii właściciele zastrzegają sobie prawo do odwołania rezerwacji z 14 dniowym wyprzedzeniem.
 23. Gość wynajmując Apartament jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem i przestrzegania go podczas całego wyjazdu.
 24. Gospodarz Apartamentu służy pomocą w godzinach 8:00-22:00. Telefon kontaktowy: +48 519 056 580. Wyjątkiem od normy są poważne awarie, które nie umożliwiają dalsze kontynuowanie wypoczynku.
 25. Sprawy nieuregulowane w niniejszym regulaminie podlegają regulacjom obowiązujących w Polsce przepisów prawnych.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rezerwacji, wyjaśnienia okoliczności ewentualnego naruszenia Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa, oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

Administratorem danych osobowych pozyskanych w procesie rezerwacji w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jest North Star Czajkowski Marcin, z siedzibą we Wrocławiu 53-604, ul. Pawłowa 13/13, NIP 8971585349.

Podmiotem przetwarzającym dane osobowe jest system rezerwacji online Hotres.pl, który należy do firmy LEMONPIXEL.pl Roman Korczyński z siedzibą w Jeleniej Górze 58-570 ul. Młyńska 12A nazywany dalej Hotres.pl

 

 

Dane osobowe

 1. Na potrzeby procesu rezerwacji / wystawienia dokumentu sprzedaży pobierane są dane osobowe Gościa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji procesu rezerwacji.
 2. Gość posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania.
 3. Opcjonalna zgoda Gościa na przetwarzanie danych w celach marketingowych wymaga zaznaczenia odpowiedniego pola typu ‘checkbox’ w procesie rezerwacji. Zgoda ta może być cofnięta poprzez przesłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail : apartamentywzdroju@gmail.com
 4. Szczegółowe cele i zakres przetwarzania danych osobowych w systemie Hotres.pl określone są w załączniku.

Zobowiązania Administratora

 1. Administrator zapewnia, że dane osobowe Gościa nie są udostępniane osobom trzecim i w tym zakresie podejmie niezbędne środki i zapewni wykorzystanie swojej wiedzy i doświadczenia w celu realizacji przedmiotowego zapewnienia.
 2. Administrator zachowuje prawo udostępnienia danych osobowych podmiotom upoważnionym (Podprocesorzy) oraz w przypadkach przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego. W szczególności dotyczy to podmiotów, jakich jak: systemy realizujące płatności online oraz oprogramowanie recepcji.
 3. Administrator zobowiązany jest do dotrzymania tajemnicy i poufności informacji uzyskanych w celu realizacji procesu rezerwacji. Podjęte zobowiązanie pozostaje w mocy przez czas nieokreślony.

Zobowiązania Hotres.pl

 1. Hotres.pl, jako Podmiot przetwarzający dane osobowe Gościa, zapewnia wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych oraz dodatkowych zabezpieczeń informatycznych, opierających się na sprawdzonych serwerach i systemach służących do przetwarzania danych osobowych w usługach świadczonych drogą elektroniczną.
 2. Hotres.pl oświadcza, że systemy informatyczne wykorzystywane do przetwarzania danych osobowych spełniają wymogi obowiązujących przepisów prawa, w szczególności chronione są w stopniu wysokim w rozumieniu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informacyjne służące do przetwarzania danych osobowych.
 3. Podwykonawcy i pracownicy Hotres.pl zostaną należycie umocowani do przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją procesu rezerwacji, na co Administrator oraz Gość wyrażają zgodę.
 4. W celu zapewnienia najwyższego bezpieczeństwa w przechowywaniu danych osobowych zgodnych z wymogami RODO, Hotres.pl zobowiązany się do:
 • Szyfrowania oraz anonimizacji transmisji danych osobowych
 • Ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania
 • Zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego
 • Regularnego testowania, mierzenia i oceniania skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych.

Postanowienia końcowe

Administrator jest uprawniony do wprowadzenia zmian w postanowieniach Regulaminu w każdym czasie i zależnie od własnej decyzji. W szczególności, może dokonać zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku:

 1. Konieczności dostosowania Regulaminu do przepisów bezwzględnie obowiązujących lub do zmian przepisów prawa mających wpływ na treść Regulaminu
 2. Konieczności dostosowania Regulaminu do zalecenia, interpretacji, orzeczenia, postanowienia lub decyzji organu władzy publicznej lub orzeczenia sądowego, mającego wpływ na treść Regulaminu
 3. Rozbudowy lub zmiany funkcjonalności Hotres.pl